Kylän historiaa

Ensimmäiset maininnat historiankirjoista alueeltamme löytyvät Turkhaudalta 1400-luvulta. Nämä maininnat myös osoittavat, että alueella on ollut asutusta jo pidemmän aikaa. Eli keskiaikaisesta markkinapaikasta puhuttaessa ollaan ihan oikeilla jäljillä! Sydän-Hämeestä Uudenmaanrannikolle kulkevilla reiteillä eli Helsingin-Hämeenlinnan maantien ja siitä erkanevan Porvoontien varrella on ollut oivallinen paikka turkismarkkinoille.

Hallinnollinen aluejako on alunperin ollut seuraavanlainen: Turkhauta on kuulunut Mäskälän pitäjän Turengin neljänneskuntaan kun taas Kara ja Lavinto ovat kuuluneet Kernaalan neljänneskuntaan Janakkalan hallintopitäjään.

1500-luvulla Lavinnon kylässä oli neljä taloa; Ollila, Miekkala, Lemola ja Huttala. Nämä olivat pysyneet jakamattomina ja siirtyneet suvussa aina isältä pojalle. Kylää pidettiin tällöin Hausjärven varakkaimpana. Turkhauta taas oli niitä harvoja kyliä, joissa alkuperäiset talot pysyivät asuttuina läpi aikojen. Turkhaudan kantataloiksi mainitaan historiankírjoisa Noukkala, Junttila, Torttila ja Vinnilä, joista kolmesta ensin mainitusta tuli pysyvät ratsutilat. Torttilan rusthollista tuli 1600-luvulla kestikievari ja Vinnilästä postitalo.

Nämä tiedot on Oiva Keskitalon teoksesta Hausjärven historia, Karisto 1964.