Toimintakertomus

Piirivuoren kyläyhdistys ry.

Toimintakertomus 
1.1.2015-31.12.2015


YLEISTÄ

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Turkhaudan, Karan ja Lavinnon kylien asukkaiden asumisviihtyvyyttä ja elämänlaatua sekä edistää tiedon kulkua kylien asukkaiden keskuudessa sekä kylien ja kunnan hallinnon välillä merkittävissä, kaikkia asukkaita koskettavissa asioissa.

HALLITUS

Hallinto 2015

Hallitus valittiin 16.3.2015. Hallitus järjestäytyi seuraavasti:

Puheenjohtaja Piia Töllinen

Varapuheenjohtaja Tommi Kaasalainen 14-16

Sihteeri  Karoliina Kaasalainen 14-16

Tiedottaja Tiina Korpi 15-17

Kyläpostin vastaava -

Rahastonhoitaja Eva Raatikainen 15-17

Nettivastaava Liina Salmela 15-17

Hallituksessa lisäksi Tiina Järvinen 14-16 ja Outi Jääskeläinen 15-17

Varsinaisina tilin- ja toiminnantarkastajina Veikko Heinonen ja Katja Hakkarainen.

YHDISTYKSEN KOKOUKSET JA JÄSENISTÖ

Kokoukset

Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 16.3.

Hallitus kokoontui toimikauden aikana kuusi kertaa.

Yhdistyksen jäsenet

Toimikauden lopussa yhdistyksessä oli 120 jäsentä.

TALOUS

Yhdistyksen talous on kunnossa ja maksuvalmius hyvä. Toimintaa on rahoitettu kahvitustoiminnalla Miinan montussa kesäteatterissa sekä markkinoilla.

Tilinpäätös osoitti tappiota suunnitelman mukaisesti.

TOIMINTA

Kesäteatterikahvitukset 2015

Tilaisuuksia oli tänä vuonna 12. Katsojia oli noin 2200 ja vapaaehtoisia työntekijöitä noin 40.

Miinan markkinat ja Monttu soikoon konsertit

Miinan markkinat järjestettiin jälleen 25.7. Poikkeuksena edellisiin vuosiin markkinoita organisoivat kylän miehet omiin nimiinsä; kyläyhdistys piti buffettia. Markkinoilla oli myytyjä paikkoja hieman vähemmän kun edellisenä vuonna.

Muut tapahtumat

Historian viimeinen kevätretki yhdessä Karan koulun oppilaiden kanssa Kotkaan. Bussiretki sisälsi käynnin merimuseossa, reippailua kasvipuistossa sekä Maretariumissa.

Karan koulun päättäjäistilaisuus järjestettiin onnistuneesti, paikalla oli väkeä noin 60 henkilöä muistelemassa koululla elettyjä aikoja.

Karan koululla kulttuurikasvatusta; kustansimme tanssiteatterikasvattajan koululle. Aivan huikean mahtava ja opettavainen esitys.

Kyläyhdistys kustansi risteilyn Tallinnaan kiitoksena osallistumisesta kesäteatterin kahvitusten toimintaan. Risteily sisälsi kuljetuksen sekä aamupalan ja ruokailun seisovassa pöydässä.

Kyläyhdistys kustansi jumppaa Karan koululla/Silmulla sunnuntaisin klo 17.00  - 18.00, mukana on ollut keskimäärin 8 - 12 jumppaajaa. Tähän on toivottu muillekin mahdollisuutta.

Karan koulu lopetusuhasta taisteltiin yhdessä vanhempainyhdistyksen kanssa osallistumalla siitä aiheutuneisiin kustannuksiin.

Joulujuhla järjestettiin yhdessä Silmulla, mukana ohjelmaa järjestämässä Oitista musiikkikoulu Kantele ja Kurttu kylän lapsineen. Mukana oli noin 100 ihmistä.

Muu tekeminen

Koululaiset saivat keväällä kolme stipendiä.

Olemme tiivistäneet yhteistyötämme Karan koulun vanhemmat ry:n kanssa ja toivomme sen jatkuvan.

Koulutukset

Yhdistyksen jäsenet eivät kouluttautuneet tänä vuonna.

Julkaisutoiminta

Ilmoituksia markkinoista vietiin kauppoihin, kirjastoihin yms. Lisäksi oli mainontaa yhteistyössä nuorisoseura Silmun kanssa ja kirjoituksia nettisivuillamme.

Paikallislehdet julkaisivat meistä  tai kyläläisistä useita lehtijuttua.

Julkaisimme yhden kyläpostin.

Matkat

Matkoja ei ollut tänä vuonna.

Jäsenyydet ja osallistumiset

Ei jäsenyyksiä eikä osallistumisia vuonna 2015.

TIEDOTTAMINEN

Ulkoinen tiedottaminen

Tiedotimme piirivuori.net -sivustojen kautta toiminnastamme. Sivuston päivittämisestä on huolehtinut  puheenjohtaja, nettivastaava, rahastonhoitaja ja sihteeri. Yhdistyksellä on oma Facebook -sivu, jonka kautta lisäksi tiedotettiin tapahtumista.

Tiedotimme paikallislehdissä toiminnastamme ja kokouksistamme.

Sisäinen tiedottaminen

Sisäinen tiedottaminen - kokouskutsut ja tilannekatsaukset - on hoidettu pääosin sähköpostitse. Kokoontumiset ovat mahdollistaneet myös suullisen tiedottamisen.

Jäsenistöllä on tapana ilmoitella muille eteensä tulevista mielenkiintoisista tapahtumista tai kursseista.

 

LOPUKSI

Yhdistyksen toimintakautta on leimannut aktiivinen suunnittelu- ja kehitystyö.

 

Lavinnossa 11.1.2016

 

 

Piia Töllinen                        Eva Raatikainen

puheenjohtaja                   rahastonhoitaja